حضور در کنگره سراسری نشان عالی بزرگان  

       بازرگانی صفائی مفتخر به دریافت تندیس ویژه حامیان و گواهینامه مدیریتی 

  . کانادا در کنگره سراسری نشان عالی بزرگان صنعت و تجارت ایران میباشد ICS

                   صفحه اختصاصی در کتاب نشان عالی بزرگان

                                      1392 چهارشنبه 23 مرداد

                 مركز همايشهاي بين المللي صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران

            با حضور 1000 نفر از مديران منتخب بخش دولتي و خصوصي كشور                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                          

Comments are closed.